Arvsrätt är något för din advokat

Arvsrätt är ett område som borde vara enkelt men som ibland kan vara minst sagt komplicerat. Advokaten kan hjälpa dig med ett juridiskt giltigt testamente.

Kärnfamiljens arvsregler är inte så märkvärdiga, och numera har kvinnor och män samma rätt till arv. Helsyskon ärver sina föräldrar, och det borde vara enkelt. Men i praktiken kanske ett barn i syskonskaran gynnas lite extra eller jobbar gratis åt sina föräldrar och vill ha kompensation för det. Tvister om sommarhus och annan egendom är ganska vanligt inom arvsrätt. Anlita en advokat som skriver ner din sista vilja i ett testamente.

Arvsrätt kan ändras till viss del

Har du ett barn som du är ovän med kan du inte hota med arvlöshet, för alla barn har rätt att ärva sina föräldrar. Däremot kan arvet minskas med hälften, till en så kallad laglott. Finns det en stor fastighet kan den behöva säljas för att man ska kunna dela på några pengar. När syskon äger en gård tillsammans måste de ha en god inbördes relation, men det kan ändå bli problem med tiden. Om en vill flytta, eller gifta sig, kan det bli komplicerat att fördela tillgångarna.

Kanske är man också osams om hur värdet ska förvaltas. En vill sälja, en annan vill inte. Om inte syskonen i en familj är helsyskon, kan det dessutom finnas flera särkullbarn som ska vara med och ärva. Kolla i förväg med en advokat vad som gäller, och skriv testamente i god tid, så att allt finns på papper. Läs mer om arvsrätt här: arvsrätt.nu

15 Mar 2022