Skiljas

Att skiljas är ett stort steg

Det kan vara svårt att ta det slutgiltiga steget och skiljas från sin partner. För en del så stannar det alltid vid en tanke ; en tanke som aldrig omsätts i praktiken. Detta trots att man kanske lever i ett förhållande där man inte trivs, där man inte känner kärlek till sin partner, där man far illa eller där man – helt enkelt – inte orkar med att bryta upp. Skäl som samtliga borde anses som ytterst giltiga och som åtminstone i ett av fallen – om man far illa – borde få en att separera direkt.

Men: varför gör man då inte det? Jo, i många fall så handlar det om att man trampar på i samma hjulspår och att man är rädd för den drastiska förändring som en skilsmässa/separation för med sig; man kan uppleva att tryggheten (ofta den rent ekonomiska) är för svår att ge upp och har man barn så sätter man ofta deras väl i första rummet. Inte så svårt att relatera till. Men: är det verkligen rätt väg att gå?

Generellt sätt så kan vi säga detta:

 • Du klarar dig ofta bättre än vad du tror – även rent ekonomiskt - som ensamstående.
 • Dina barn förstår mer än vad du tror. Barn känner av om föräldrarna har ett dåligt förhållande och i många fall så är det så att de mår bättre av att bo hos sina ensamstående föräldrar än att ha dessa under samma tak.

Kom ihåg här; vi uppmuntrar inte till några drastiska beslut här. Du ska naturligtvis försöka så länge det går att hålla ihop ditt förhållande – i synnerhet som förälder. Det finns massor av saker som kan hjälpa ch underlätta: terapi, samtal, öppenhet gentemot varandra och så vidare. Din partner kanske tycker att allt är bra och hen kanske inte alls känner samma behov att bryta upp som du? Kanske går det att förändra vissa saker i ert förhållande och kanske så kan ni – gemensamt – ändra era rutiner till det bättre. Familje- och parterapi ska definitivt inte underskattas.

Men; ibland så är det oundvikligt och har man nått vägs ände – ja, då är det också dags att dra bort plåstret. Då man väl tagit beslutet att skiljas då – finns det något som man bör tänka på? Vi radar upp några tankar och praktiska tips här nedan:

 • Skilsmässoansökan. Du och din partner ska skicka in en skilsmässoansökan till Tingsrätten – bifoga personbevis – och därefter så tillkommer det en så kallad betänketid.
 • Betänketiden: kommer per automatik om ni har barn som är under 16 år eller om någon av er inte vill skiljas. Normalt är den tiden på sex månader och därefter så skickar ni in en så kallad fullföljd. Fotnot: skulle ni ha levt som separerade under två års tid så behövs det ingen betänktetid – här krävs det dock att ni kan bevisa er separation genom ett så kallat särlevnadsintyg.
 • Bodelning: Då Tingsrätten dömt till Äktenskapskillnad så äger en bodelning rum. Denna sker i fyra steg som ser ut enligt följande:
 • Bouppteckning: Du och din partner går igenom era tillgångar och skulder.
 • Andelsberäkning: ni värderar dessa.
 • Lottläggning: ni fördelar dessa tillgångar mellan er.
 • Bodelningsavtal: Ni fastställer lottläggning och bodelning.
 • Bodelningsförrättare: Skulle ni inte komma överens om vem som ska ha vad, vilket värde som finns och så vidare så kan ni ta extern hjälp i form av en bodelningsförrättare. En sådan utses av Tingsrätten.
 • Grundregeln: är att ni ska dela giftorättsgodset – minus skulderna - rakt av er emellan.
 • Barn då? Det viktigaste är barnens situation, deras känslor och deras väl vid en skilsmässa. Rent praktiskt så innebär det att ni även fortsatt kommer att ha gemensam vårdnad efter er skilsmässa och att ni själva kommer överens om hur boendesituation för barnen kommer att se ut. Om detta sker genom varannan vecka, varannan helg eller genom något annat upplägg bestämmer ni själva. Gemensam vårdnad ses ofta som det bästa alternativet även efter en skilsmässa – men ibland är...
 • Ensam vårdnad det bästa alternativet. En sådan process är både tidskrävande och psykiskt påfrestande. Vårt råd är att du att du anlitar en erfaren jurist som står vid din sida genom hela resan; både sett till hjälpen du får rent juridisk och sett till att du kommer att behöva en trygg punkt i tillvaron.
 • Går det att få ensam vårdnad? Många tror att en vårdnadstvist är omöjlig att vinna – men det stämmer inte riktigt. Att man rent juridiskt ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet innebär inte att ensam vårdnad aldrig tilldelas en förälder vid en vårdnadstvist. Skulle din partner visa sig vara exempelvis narkoman, kriminell, gravt psykisk sjuk, visa extrema samarbetsproblem, vara våldsam – båd mot dig och barnen – eller på något annat sätt visa sin olämplighet som vårdnadshavare så har du goda chanser att vinna målet.
 • Ensam vårdnad på vaga grunder: Vi ska här tillägga att exempelvis otrohet eller svartsjuka är goda skäl till att ansöka om ensam vårdnad. Tänk dig för innan och gör ingenting förhastat. Att din partner träffat någon annan gör inte denne till en sämre far/mor.
 • Barnen först: Se till att barnen sätts i främsta rummet vid er skilsmässa. Tala med dem, informera, undvik att skuldbelägga och var ärlig. Ta gärna hjälp om det behövs!
 • Du är inte ensam. I Sverige så genomfördes det år 2014 ungefär 24.000 skilsmässor. Du är inte ensam om att bryta upp. Det skänker viss tröst. Det är ett stort steg, det kommer att kosta på under processen – både mentalt och ekonomiskt (eventuellt) – och du kommer förmodligen att känns sorg. Men: du – liksom många andra – kommer att landa på fötterna. Såren efter en skilsmässa går att läka.

Hur ska man tänka efter skilsmässan?

Tiden läker alla sår? Ja, den har ju onekligen en förmåga att göra just det. Nyckelordet för det allra flesta som gått igenom en skilsmässa är just tid. För, det tar tid att läka, vänja sig vid sitt nya liv som ensamstående och att hitta sin nya identitet – detta oavsett om skilsmässan skett på eget initiativ eller om det varit något som båda parterna varit överens om.

Det är också lätt att förklara varför. Har man varit gift så har man också på många sett flätat ihop sig i varandra. Man är Vi istället för Jag – man har samma vänner, man ha samma intressen och man har rotat sig i varandra på ett sådant sätt så att man kanske inte längre vet var man själv börjar och var den andre slutar. Att bryta upp från en sådan relation – hur dålig den än må ha varit – tar lång tid och därför så bör man som nybliven singel vara beredd på att olika känslomässiga faser kan komma efter en skilsmässa.

Till en början brukar de flesta känna en lättnad; man är redo att ta vad det nya livet erbjuder – man känner sig fri, man känner sig lätt, man är nyfiken. Här kan man börja träna, man börjar gå ut på krogen igen, man knyter nya kontakter och man njuter av sin tillvaro. Efter ett tag dock så brukar en mättnad komma; man kanske känner saknad efter sin forne partner – hur lever han/hon nu för tiden? – och man kanske känner sig misslyckad. Det får göra ont, det är viktigt att poängtera. Det är inte lätt och det ska heller inte vara så.

Men, det blir bättre med tiden. Du kommer att hitta dig själv, du kommer att finna din nya identitet och vem vet: du kanske till och med finner en ny partner under resans gång? Gällande det senare så brukar det sällan vara någon god idé att kasta sig hejdlöst in i en ny relation. Ge dig själv tid att läka först.