Ett nytt liv

Det kan vara svårt att komma överens som föräldrar. Båda har haft varsin slags uppväxt och kan tycka att olika saker är mer eller mindre viktiga. Speciellt efter att det skett en separation.

När man har separerat och har barn ihop så är det mycket som förändras. Oftast så har man endast barnen varannan vecka eller varannan helg och alla högtider ska även de delas upp. Alla åsikter som man tidigare har fått jämka när det gäller uppfostran kan man nu få besluta om själv. Och rätt som det är kommer det dessutom in en ny partner i bådas liv, som också den har sina åsikter och kanske även egna barn. Det kan göra att det på vissa sätt blir lättare att ha barn tillsammans och på andra sätt svårare.

Med olika åsikter

Möjligen är det mer sällan än vanligt att två föräldrar har samma åsikter om barnuppfostran. Det brukar vara en förälder som är lite hårdare och en som är lite mer mjuk och inte tar så allvarligt på regler. Olikheterna kan vara svåra att hantera och kan bli ännu svårare efter en separation, när man inte kan styra över vad som sker hos den andre. Men det viktigaste är att barnen inte blir utsatta för något som de mår dåligt av och att de får alla grundbehov tillgodosedda, som mat och sömn. Om det inte sköts eller man inte kan komma överens om något så kan det sluta med att man hamnar i en vårdnadstvist. Läs mer om vårdnadstvister och familjejuridik på denna hemsida: crescendolaw.se

29 Mar 2021