Familjerätt i Stockholm – när problemen inte kan lösas hemma

Ibland har inte en familj möjlighet att lösa problem själva. Då kan familjerätt i Stockholm intervenera och hjälpa till vid exempelvis skilsmässor, vårdnadstvister och testamenten.

Det är lätt att tycka och tro att regeringen och staten inte ska blanda sig i familjära frågor. Sådant som händer och sker inom familjen ska också lösas inom familjen. Det är säkert en rimlig utgångspunkt, och i många länder är det en princip som sträcker sig ganska långt. Här i Sverige, och därmed också i Stockholm, finns det någonting som kallas för familjerätt. Det ger statsapparaten möjlighet att intervenera i frågor som rör just din egen familj. Förstå det här rätt nu. Det är inte som så att farbror staten eller ordföranden i kommunfullmäktige ska komma hem till dig, sätta sig vid din familjs köksbord och bestämma vad ni ska äta till middag och hur dags ungarna ska vara i säng. Det är inte vad familjerätt handlar om.

Familjerätt utgår från barnens bästa

Istället handlar familjerätt i Stockholm om att hjälpa familjer att lösa sådana problem som inte kan fixas enbart inom familjen. Det kan till exempel gälla vårdnadstvister. Om föräldrarna själv skulle få lösa frågan, och de inte är överens, då är risken stor att det går ut över barnen. Och barnens bästa ska alltid tas i beaktande. Detsamma gäller till exempel upprättande av äktenskapsförord eller fördelning av tillgångar när någon har gått bort. Tyvärr kan inte familjerna lämnas åt att lösa allt själv. Ibland räcker det inte.

5 Mar 2022