Vad är en vårdnadstvist?

När ett förhållande avslutats kvarstår frågan om vårdnad om gemensamma barn. Oftast man beslutar om gemensam vårdnad. Om detta av olika skäl inte fungerar får man söka andra lösningar.

När en separation eller skilsmässa gått igenom och föräldrar hittat varsin bostad har man en ny situation att anpassa sig till. Det gäller förstås alla inblandade. Var barnen bor och vilka rutiner de ska ha varierar förstås med vilken förälder som de bor hos, men någon slags gemensam link behöver man ändå ha. Ofta fungerar det bra, men ibland fungerar det mindre bra. Om situationen upplevs som ohållbara av någon inblandad kan man ta beslutet att begära ensam vårdnad. I normalfallet anses gemensamma vårdnad vara optimalt för barnen, men naturligtvis finns det undantag.

När kan domstolen döma ensam vårdnad för barn?

När en ansökan om ensam vårdnad inkommit till tingsrätten behöver man starta en utredning. Det kan vara så att en förälder helt enkelt är olämplig. Det kan vara missbruk eller brottslighet inblandad, eller bådadera. Det kan handla om psykisk eller fysisk misshandel mot barnen eller den andra föräldern. Om man är den som ansöker om ensam vårdnad behöver man se till att spara på bevis för missförhållanden. Sms och andra konkreta bevis ska sparas. Under socialnämndens utredning intervjuas personer i barnets omgivning. När utredningen är klar beslutar tingsrätten om vårdnaden och då är det dags att hantera en ny vardag återigen. Det är alltid barnets bästa som ska prioriteras enligt lag. Rätt hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm ökar chansen till en bra tillvaro.

16 Mar 2021