Vad innebär en vårdnadstvist?

Det sker oftast när barnets föräldrar bestämmer sig för att separera, att frågan plötsligt uppstår. Vem får barnen? Detta är ju en ganska absurd frågeställning, men trots det svårlöst.

Vad som varit självklart i diskússioner tidigare har plötsligt glömts. Det är inte ovanligt att båda föräldrarna vill ha barnen hos sig. Då har man plötsligt hamnat i en vårdnadstvist. Många tror att det alltid är fallet vid en skilsmässa. Men om båda föräldrarna är överens behöver det inte alls bli så. Genom rättsprocessen är det meningen att man ska komma överens om hur tiden ska delas upp. Detta kan försvåras av att den ena föräldern av någon anledning vill ha ensam vårdnad. Ibland är det befogat, ibland inte. Som förälder kan man inte förlora rätten att träffa sina barn även om man förlorar vårdnaden. Det vill säga att barnen inte får bo hos båda.

Barnens röst

Får då inte barnet ha ett ord med i saken? Det beror lite på. Bland annat hur gammalt barnet är. Men givetvis får de tycka. Men hur mycket vikt som läggs vid det är som sagt beroende på mognad. En fyraåring till exempel förstår inte helt vad som pågår. Men en förälder kan även påverka barnet på ett eller annat sätt att säga det som föräldern önskar. Ibland kan barnet känna att de sviker när de väljer den ena eller den andra. Så det är viktigt att ta i beaktande hur barnet mår och uppför sig, och allt för att göra det är för barnets bästa. Mer info om vårdnadstvister hittar du här: vårdnadstvistt.se

12 Jan 2021